Kniha návštev
......a teraz už iba klikni na červený nápis vľavo na obrazovke Kniha návštev a zapíš sa mi do návštevnej knihy......

                        .....rád odpoviem na položené otázky a budem vďačný za každú zaujímavú a novú  myšlienku.......
(Kniha návštev = Gästebuch=Guestbook)
Bitte sehr, schreiben Sie Ihren Kommentar in dieses Gästebuch (Kniha návštev). Ich freue mich über jeden Eintrag.
Na mojej stránke už boli návštevníci z týchto štátov:
An meiner Seite waren die Besucher aus diesen Staaten:
Slovensko

Poľsko
Maďarsko
USA

Česko
Nemecko
Belgicko
Rumunsko
Čína
Holandsko
Kuvajt
Rakúsko
Saudská Arábia
Švajčiarsko
Kanada
Indonézia
Dánsko
Švédsko
Luxembursko
Bielorusko
Francúzsko
Mexiko

Estónsko
Uruguaj
Veľká Británia
Taliansko
Portugalsko
Bulharsko
Nórsko
Argentína
Luxembursko
Chorvátsko
Grécko
Egypt
Indonézia
Japonsko
Slovinsko
Island
Lotyšsko