ŠTATISTIKA
Vitajte v matematike....a nezľaknite sa.Nebude to až také náročné a dúfam, že sa so zájmom pustíte aj do presných čísel, ktoré som pre vás pripravil a týkajú sa našej záľuby-zbierania autogramov.
Túto časť mojej internetovej stránky som venoval predovšetkým zberateľom, ktorí si tiež vedú presnú evidenciu úspešnosti odoslaných a prijatých odpovedí na listy s prosbou o autogram. Oboznámim vás so zaujímavými štatistickými výsledkami, ktoré som zhromaždil v rokoch 1986-2001, keď som písal veľké množstvo písomných žiadostí o autogram na Slovensku i do zahraničia.
Všetky tabuľky boli vyhodnotené na základe 2820 listových žiadostí o autogram, ktoré som zaslal v uvedených rokoch 1987-2001.
I.) Súboj pohlaví
Postoj slávnych mužov a žien k odpovediam na žiadosti o autogramy pre zberateľov podpisov a svojich fanúšikov sa veľmi nelíši, o čom svedčí nasledujúca tabuľka.
Muži
82,5% odpovedí
Ženy
81,8% odpovedí
II.) Úspešnosť podľa oborov
Podľa nasledujúcej tabuľky je zrejmé, že na písomné žiadosti o autogram pozitívne reagujú a viac odpisujú osobnosti "vážnych" oborov , než osobnosti z "populárnych" oborov.
Obor činnosti
Percentuálna úspešnosť
hudobní skladatelia
93,3 %
vojnoví piloti (RAF+Luftwaffe)
91,3 %
spisovatelia + básnici
88,2 %
dirigenti a hudobníci
84,9 %
vedci
83,6 %
operní speváci
81,0 %
maliari,sochári a karikaturisti
80,2 %
režiséri
79,6 %
športovci
78,1 %
politici
77,6 %
herci
75,0 %
III.) Úspešnosť podľa štátov
Zaujímavé je sledovať v nasledujúcej tabuľke , že najochotnejšie v odpovediach na žiadosti o autogram sú osobnosti z nemecky hovoriacich krajín.
Štát
Percent.úspešnosť
Štát
Percent.úspešnosť
1.) Švajčiarsko
93 %
7.) Nemecko
68 %
2.) Rakúsko
87 %
8.) Francúzsko
58 %
3.) Slovensko+Česko
84 %
9.) USA
48 %
4.) Veľká Británia
83 %
10.) Rusko
44%
5.) Holandsko
80 %
11.) Poľsko
25 %
6.) Maďarsko
75 %
12.) Taliansko
20 %
IV.) Čakacie doby na odpoveď
Zo zverejnených čísel je zrejmé, že s počtom pribúdajúcicvh dní sa úmerne znižuje naša nádej, že obdržíme listovú odpoveď s autogramom slávnej osobnosti.
Osobnosti
SR+ČR
Osobnosti
zahraničie
Čakacia doba
Percent.úspešnosť
Čakacia doba
Percent.úspešnosť
1-9 dní
41,3 %
1 mesiac
54,3 %
10-19 dní
30,9 %
2 mesiace
20,2 %
20-29 dní
10,7 %
3 mesiace
10,6 %
30-39 dní
6,2 %
4-5 mesiacov
7,2 %
40-99 dní
6,8 %
6-12 mesiacov
4,7 %
100 a viac dní
4,1 %
viac ako 1 rok
3,0 %
V.) Percentuálny graf úspešnosti
Krivka v nasledujúcom grafe ukazuje, že výkyvy v úspešnosti písomnej žiadosti o autogram v jednotlivých rokoch 1986-2001 sú iba minimálne.
A dorazili ste až na úplný záver tejto kapitoly, ktorá vám snáď priniesla zaujímavosti zo sveta čísel, ktoré sa dajú využiť aj v našom zaujímavom koníčku-v zbieraní autogramov.
Od roku 2002 píšem listové žiadosti už iba minimálne (píšem už iba e-maily), preto som roky 2002,2003, 2004,2005 a 2006 do tejto štatistiky nezaradil.
J.Forsythe
R.Zemeckis
A.Tomba
V.Mae
M.Demongeot
W.Allen
štatistické čísla pre zberateľov autogramov